Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStašková, Šárka
dc.contributor.authorBureš, Jiří
dc.contributor.refereePoková, Petra
dc.date.accepted2015-06-23
dc.date.accessioned2016-03-15T09:08:18Z-
dc.date.available2014-01-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:08:18Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-25
dc.identifier62093
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20423
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na problematiku pacientů s poruchou periferních žil. Uvádí přehled o jednotlivých typech tohoto onemocnění, popisuje etiologie žilních komplikací a charakteristické projevy. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je uvedena charakteristika jednotlivých onemocnění, etiologie, možnosti léčby a prevence. V části praktické, která vychází z poznatků části teoretické, se zaměřuje na vyšetření jednotlivých pacientů a určení vhodné rehabilitační léčby. V závěru práce jsou zpracovány výsledky dle určených metod výzkumu.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectperiferní žílycs
dc.subjectvarixycs
dc.subjecttromboflebitidacs
dc.subjecttrombózacs
dc.subjectchronická žilní insuficiencecs
dc.subjectrehabilitacecs
dc.titleFyzioterapie u poruch periferních žilcs
dc.title.alternativePhysiotherapy in diseases of the peripheral veinsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with problems of patients with peripheral veins disease. It offers an outline of different kinds of this disease and describes veins disease aetiology with all its features. This paper can be divide into theoretical and practical part. The theoretical part describes features of disease, aetiology and possible treatment and prevention. The practical part based on theoretical part is focused on patient's examinations and it is followed by proper rehabilitative treatment determination. The conclusion brings elaborated results from research work processed on the base of set methodology.en
dc.subject.translatedperipheral veinsen
dc.subject.translatedvaricose veinsen
dc.subject.translatedthrombophlebitisen
dc.subject.translatedtrombosisen
dc.subject.translatedchronic venous insufficiencyen
dc.subject.translatedrehabilitationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri Bures - Fyzioterapie u poruch perifernich zil.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bures - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce79,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bures - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce107,79 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bures.pdfPrůběh obhajoby práce93,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.