Title: Terapie vadného držení těla senzomotorickou stimulací s vyšetřením na posturografu.
Other Titles: The therapy of faulty posture with usage a sensorimotor stimulation and posturography examination.
Authors: Nováková, Kateřina
Advisor: Poková, Petra
Referee: Mařík, Ivo
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20440
Keywords: posturograf;senzomotorická stimulace;stabilita;svalová dysbalance;vadné držení těla
Keywords in different language: faulty posture;muscle imbalance;posturograph;sensorimotor stimulation;stability
Abstract: Tato práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části je popsaná problematika stabilizačního systému, držení těla, metody senzomotorické stimulace a posturografie. Do výzkumu v praktické části byli zařazeni 4 probandi, s kterými byla cvičena senzomotorická stimulace, a bylo sledováno, zda tato metoda má vliv na držení těla, a pomocí posturografu bylo vyšetřováno, jestli cvičení senzomotorické stimulace bude mít vliv na stabilitu stoje a ovládání těžiště těla. Z mojí práce vyplynulo, že cvičením senzomotorické stimulace lze pozitivně ovlivnit držení těla a ovládání těžiště těla.
Abstract in different language: This thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part is described stabilization system, posture, sensorimotor stimulation method and posturography. Into the research of the practical part were included 4 persons and the sensorimotor stimulation was trained with them. In this part was observed if this method has an effect on posture. Using the posturograph was investigated if the method of sensorimotor stimulation will affect the stability of standing and control of center of gravity. This work has shown that this method can positively affect the posture and control of the center of gravity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_NOVAKOVA.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Novakova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce102,27 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Novakova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce145,36 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce58,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.