Title: Fyzioterapeutické ovlivnění stability u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Other Titles: Physiotherapy affecting stability in patients with Parkinson's disease
Authors: Šrámková, Kateřina
Advisor: Ryba, Lukáš
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20445
Keywords: parkinsonova nemoc;rovnováha;stabilita;fyzioterapie
Keywords in different language: parkinson´s disease;balance;stability;physiotherapy
Abstract: Bakalářská práce se zabývá sledováním rovnovážných schopností u pacientů s Parkinsonovou nemocí a možnostmi jejího ovlivnění pomocí fyzioterapie. Byly porovnávány rovnovážné schopnosti pacientů před zahájením a po ukončení dvouměsíčního rehabilitačního programu. Bylo zjištěno, že u všech pacientů s Parkinsonovou nemocí došlo k pozitivním změnám v kvalitě rovnovážných funkcí.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with monitoring balanced abilities in patiens with Parkinson´s disease and it´s possible influence through physiotherapy. Balanced abilities of the patients were compared before and after the two-month rehabilitation. It was found that all the patiens with Parkinson´s disease detected a positive static change in balanced functions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-KS TISK.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sramkova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce71,18 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sramkova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce95,3 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sramkova.pdfPrůběh obhajoby práce59,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.