Název: Analýza přechodového období ve fotbale ze žákovských do dorosteneckých kategorií
Další názvy: Analysis of the transition period at football of pupils to the junior categories
Autoři: Monhart, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Votík, Jaromír
Oponent: Lovasová, Vladimíra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2045
Klíčová slova: přechodové období;vývojové změny v období adolescence;sportovní kariéra;motivace;motorický vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: transition period;evolutionary changes in adolescence;sports career;motivation;locomotor
Abstrakt: Práce řeší problematiku přechodového období z žákovských do dorosteneckých kategorií ve fotbale. Je rozdělena na teoretický a praktický oddíl. V práci jsou popisovány charakteristiky přechodového období z hlediska vývojové psychologie a motorických schopností jedinců sledovaného věku. Bakalářská práce se také detailně věnuje otázkám motivace k aktivnímu výkonu sportovní činnosti. Praktická část je koncipována jako výzkum realizovaný u trenérů mládeže, jehož hlavním cílem bylo popsat přechodové období a vytyčit rizikové faktory ukončování sportovní činnosti. Za důležité vstupy jsou v bakalářské práci považovány zkušenosti a vzdělání trenérů. Práce je určena zejména lidem pracujících se sportovní mládeží.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals transition period from pupil to the junior categories at football. It is divided into theoretical and practical section. The work described the characteristics of the transition period in terms of evolution psychology and motor skills of individuals reporting age. This bachelor work also deals with issues of motivation in detail the performance of active sports. The practical part is designed as a research carried by coaches of youth categories, whose main objective was to describe the transition period and to set risk factors stopping sports activities. As important inputs are considered undergraduate work experience and education trainers. The work is intended mainly for peoples working with youth sports.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
hajha.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MONHART VP.tifPosudek vedoucího práce4,06 MBTIFFZobrazit/otevřít
MONHART OP.tifPosudek oponenta práce8,85 MBTIFFZobrazit/otevřít
MONHART.tifPrůběh obhajoby práce2,69 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2045

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.