Title: Antikoncepce
Other Titles: Contraception
Authors: Koželuhová, Jana
Advisor: Horová, Jana
Referee: Rokyta, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20454
Keywords: antikoncepce;menstruační cyklus;potratová pilulka;mifegyne;mispregnol;farmakologické ukončení těhotenství;ru 486
Keywords in different language: contraception;menstrual cycle;abortion pill;mifegyne;mispregnol;pharmacological termination of pregnancy;ru 486
Abstract: Tato bakalářská práce "Antikoncepce" pojednává o antikoncepci a s ní souvisejícími tématy. V teoretické části je shrnut menstruační cyklus, antikoncepce, její metody a popis. Dále se zde nachází téma farmakologické ukončení těhotenství a v neposlední řadě s tímto související práce porodní asistentky. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření, který zjišťuje názor a informovanost žen na farmakologické ukončení těhotenství. Poslední část bakalářské práce rozebírá jednotlivé výsledky zjištěných informací a doporučení pro praxi, která z průzkumu vyplývají.
Abstract in different language: This dissertation "Contraception" covers the issue of contraception as well as the related topics. The theoretical portion summarizes the menstrual cycle, contraception, different types of contraception as well their descriptions. It also deals with the issue of the pharmacological termination of pregnancy and the last but not least about the job as a midwifery assistance. The practical portion contains quantitative research by means of a questionnaire form, which discovers women's opinion about pharmacological termination of pregnancy as well as women's knowledge about this issue. The last part analyses each result of ascertained information, the recommendations for the medical practice is also presented at this part of the dissertation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace1.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kozeluhova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce530,61 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kozeluhova_oponent.pdfPosudek oponenta práce495,83 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kozeluhova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce409,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.