Title: Péče porodní asistentky v dětské gynekologii
Other Titles: Midwife care in adolescent gynaecology
Authors: Dimmerová, Ivana
Advisor: Horová, Jana
Referee: Havířová, Markéta
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20460
Keywords: edukace;porodní asistentka;gynekologie;péče;dospívání;dětská gynekologie
Keywords in different language: educate;midwife;gynaecology;care;adolescent;adolescent gynaecology
Abstract: Bakalářská práce na téma Péče porodní asistentky v dětské gynekologii obsahuje dvě části - teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá psychickou přípravou dívky na vyšetření a prevencí v dětské gynekologii, dále jsem věnovala anatomii a fyziologii, vyšetřování v dětské gynekologii a nejčastějším onemocněním. V praktické části je zpracován kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření a uvádím doporučení pro praxi.
Abstract in different language: The bachelor on theme Midwife care in adolescent gynaecology thesis comprises two parts - a theoretical and a practical ones. The theoretical part deals with psychical preparation girl for examination and prevention in adolescent gynaecology. Subsequently, the theoretical part also contains anatomic and physiology, examinations in adolescent gynaecology and the most common diseases. The practical part is focused on a quantitative research through questionnaire inquiry and present recommendations for the practical application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Dimmerova pdf..pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Dimmerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce457,26 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Dimmerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce859,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dimmerova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce424,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.