Title: Soukromá praxe porodní asistentky
Other Titles: Private Midwifery Practice
Authors: Demková, Barbora
Advisor: Hendrych Lorenzová, Eva
Referee: Kašová, Lucie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20462
Keywords: porodní asistentka;praxe;vzdělání;legislativa;péče;žena
Keywords in different language: midwife;midwifery practice;education;legislation;care;woman
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o práci soukromé porodní asistentky, provozování vlastní praxe či nestátního zdravotnického zařízení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o osobnosti porodní asistentky, vzdělávání porodních asistentek v České republice, legislativě, upravující práci porodní asistentky a jak funguje soukromá praxe porodní asistentky. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, jenž je zaměřený na provozování soukromé praxe porodní asistentky v České republice v porovnání s Německem.
Abstract in different language: This thesis discusses the work of private midwives, running their private practice or private health care facility. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the personality of midwives, midwifery education in the Czech Republic, legislation regulating the work of midwives, and explains what is the private midwifery practice. The practical part includes qualitative research focused on the operation of private midwifery practice in the Czech Republic in comparison with Germany.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPDemkovaBarbora.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Demkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce538,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Demkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Demkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce414,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.