Title: Kojení a psychika
Other Titles: Breastfeeding and psyche
Authors: Fialová, Alexandra
Advisor: Ratislavová, Kateřina
Referee: Krejčová, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20463
Keywords: kojení;prenatální psychologie;psychologie porodu;šestinedělí;a poporodního období;fyziologie kojení;psychologické aspekty kojení;vliv psychiky kojících matek na interakci s dítětem
Keywords in different language: breastfeeding;prenatal psychology;psychology of delivery;puerperium and postnatal period;physiology of breastfeeding;psychological aspects of breastfeeding;the impact of psyche of breastfeeding mothers on the interaction with the child
Abstract: Bakalářská práce Kojení a psychika je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na psychologii ženy v době těhotenství a vliv průběhu těhotenství na budoucí život dítěte. Dále jsou zde zpracovány poznatky z prenatální psychologie, psychologie porodu, šestinedělí a poporodního období. Hlavním tématem teoretické část je problematika fyziologie kojení spolu s psychologickými aspekty kojení. V praktické části práce jsem použila kvalitativní výzkum. Zpracovala jsem dvě kazuistiky, ve kterých analyzuji především vliv psychosociálních podmínek na psychiku žen v době těhotenství, porodu, šestinedělí a vliv psychiky kojících matek na interakci s dítětem.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Breastfeeding and Psyche" consists of theoretical and practical part. The theoretical part is focused on psychology of woman during pregnancy and the impact of the course of the pregnancy on the child´s future life. Further there are written up pieces of knowledge from prenatal psychology; psychology of delivery, puerperium and postnatal period. The main topic of the practical part is the physiology of breastfeeding along with the psychological aspects of breastfeeding. In the practical part I used qualitative research. I utilized two case histories, where I analyse primarily the influence of psychosocial circumstances on the psyche of women during pregnancy, delivery, puerperium and the impact of psyche of nursing mothers on the interaction with the child.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Marek.pdfPlný text práce620,83 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Fialova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce489,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Fialova_oponent.pdfPosudek oponenta práce420,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fialova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce425,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.