Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRatislavová, Kateřina
dc.contributor.authorPospíšilová, Barbora
dc.contributor.refereeHendrych Lorenzová, Eva
dc.date.accepted2015-06-16
dc.date.accessioned2016-03-15T09:08:42Z-
dc.date.available2014-01-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:08:42Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-31
dc.identifier60259
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20466
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá rozdíly v mužské a ženské psychice a vztahy, které mezi mužem a ženou vznikají. V teoretické části práce jsou popsány vlivy, které na utváření ženství a mužství působí, podstata ženství a mužství a jejich vzájemná konfrontace. V praktické části jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření, které si kladlo za cíl porovnat přístup mužů a žen k partnerskému vztahu, monogamii a rodičovství.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectženská psychikacs
dc.subjectmužská psychikacs
dc.subjectženstvícs
dc.subjectmužstvícs
dc.subjectpartnerstvícs
dc.subjectrodičovstvícs
dc.titleŽenská a mužská psychikacs
dc.title.alternativeFemale and male psycheen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programPorodní asistencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with difference between male and female psyche and relationships developing between man and woman. In the theoretical part of the work are described influences which effect forming of femininity and masculinity, a gist of femininity and masculinity and a mutual confrontation of these. The practical part contains an analysis of results of the questionnaire survey which aimed to compare man and female access to partnership, monogamy and parenthood.en
dc.subject.translatedfemale psycheen
dc.subject.translatedmale psycheen
dc.subject.translatedfemininityen
dc.subject.translatedmasculinityen
dc.subject.translatedpartnershipen
dc.subject.translatedparenthooden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Barbora Pospisilova.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pospisilova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce454,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pospisilova_oponent.pdfPosudek oponenta práce496,4 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pospisilova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce422,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.