Název: Testování koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku
Další názvy: Testing of motor skills at the school aged children
Autoři: Karas, Radek
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Salcman, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2047
Klíčová slova: testování;motorické schopnosti;mladší školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: motor abilities;testing;younger school-aged children
Abstrakt: Naše bakalářská práce nese název Testování motorických schopností dětí mladšího školního věku. Obsahuje teoretické kapitoly zaměřené na charakteristiku mladšího školního věku, popis, klasifikaci a možnosti rozvíjení motorických schopností a dále praktický oddíl přibližující průběh výzkumu, výzkumný vzorek, testové metody a především zpracování a interpretaci výsledků výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: Our thesis is called Motor Skills Testing of Younger School-Aged Children. The thesis contains chapters focusing on the theoretical characteristics of the younger school-age children, description, classification and the possibility of developingmotor skills. Moreover the thesis is consisted of practical section focusing on the process of research, research sample, and test methods and in particular the processing and interpretation of research results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Radek Karas.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KARAS VP.tifPosudek vedoucího práce5,62 MBTIFFZobrazit/otevřít
KARAS OP.tifPosudek oponenta práce5,68 MBTIFFZobrazit/otevřít
KARAS.tifPrůběh obhajoby práce1,98 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2047

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.