Title: Vícečetné těhotenství
Other Titles: Multiple pregnancy
Authors: Šebková, Simona
Advisor: Janoušková, Kristina
Referee: Hrachovcová, Hana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20470
Keywords: dvojčata;vícečetné těhotenství;porod dvojčat;péče v šestinedělí;porodní asistentka;kojení dvojčat;novorozenec
Keywords in different language: twins;multiple pregnancy;childbirth of twins;postpartum care;midwife;breastfeeding twins;newborn
Abstract: Bakalářská práce pojednává o prožívání jednotlivých období (těhotenství, porod, šestinedělí) žen s vícečetným těhotenstvím. Teoretická část popisuje jednotlivá fakta o vzniku dvojčat, vícečetném těhotenství, způsobech vedení porodu a péči o novorozená dvojčata. Zaměřuje se taktéž na roli porodní asistentky v péči o ženu s vícečetným těhotenstvím. Praktická část se zabývá analýzou prožitků žen v jednotlivých obdobích, přičemž byl ke sběru dat užit polostrukturovaný rozhovor. Také obsahuje písemně zaznamenané rozhovory s dvěma respondentkami, jejichž analýza a srovnání je předmětem závěrečné diskuze.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with experience of the individual period (pregnancy, childbirth, postpartum) of women with multiple pregnancies. The theoretical part describes the individual facts about the formation of twins, multiple pregnancy and methods of labor and care of newborn twins. It is also focused on the role of midwives in the care of women with multiple pregnancies. In the practical part are analyzed experiences of women in individual periods, whereas data were collected by using semi-structured interview. It also includes interviews with two respondents recorded in writing whose analysis and comparison is in final discussion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Simona Sebkova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sebkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce411,26 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sebkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce701,86 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sebkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce435,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.