Title: Péče o ženu s porodním poraněním
Other Titles: Care about woman with delivery injury
Authors: Veigendová, Pavla
Advisor: Žáková, Markéta
Referee: Hendrych Lorenzová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20471
Keywords: pánevní dno;perineum;prevence;porodní poranění;episiotomie;ruptura;péče;sutura;edukace
Keywords in different language: pelvic floor;perineum;prevention;birth injury;episiotomy;rupture;care;suture;education
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na preventivní metody, jak předcházet porodnímu poranění perinea již v těhotenství a jak mu lze předejít při porodu. Dále jsou popsány typy porodního poranění hráze a jejich primární ošetření, které je nezbytné provést ihned na porodním sále a následná péče během celého období šestinedělí. Praktická část bakalářské práce, je provedena kvantitativním výzkumem za pomoci strukturovaného dotazníku. Dotazník byl určen ženám po vaginálním porodu, které utrpěly jakýkoliv typ porodního poranění perinea.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on preventive methods how to prevent a delivery perinea injury in pregnancy and how to avoid it during a delivery. Further there is a description of types of delivery perinea injuries and their primary treatment which is necessary to perform immediately in the delivery room and to continue with its treatment during the whole puerperium period. The practical part of this thesis is done by quantitive research using a structured questionnaire. The questionnaire was intended for women after vaginal delivery who suffered any type of delivery perinea injury.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavla Veigendova .pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Veigendova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce457,3 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Veigendova_oponent.pdfPosudek oponenta práce952,72 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Veigendova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce394,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.