Title: Péče o novorozence v domácím prostředí
Other Titles: Care of the newborn at domestic enviroment
Authors: Ziminová, Kristýna
Advisor: Janoušková, Kristina
Referee: Hrachovcová, Hana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20473
Keywords: novorozenec;domácí péče;porodní asistence;komunitní péče
Keywords in different language: newborn;home care;midwifery;comunity care
Abstract: Bakalářská práce pojednává o péči novorozence v domácím prostředí. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje klasifikaci novorozenců, jejich projevech a chování. Dále se pak soustředí na domácí péči zaměřenou na oblasti jako je krmení, manipulace s dítětem, hygienu, péče o spánek a další. Třetí část se věnuje komunitní péči, práci soukromých porodních asistentek a jejich rozsah péče o novorozence na návštěvních službách. Praktická část se zabývá kvalitativním výzkumem. Obsahuje dva rozhovory s ženami a z toho jedna spolupracovala s porodní asistentkou. Cílem této práce je zjistit, jaký je význam péče porodní asistentky v péči o novorozence v domácím prostředí.
Abstract in different language: The topic of the bachelor thesis concerns newborn baby care in a domestic environment. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the classification of newborns, their actions and behaviour. Also it focuses on domestic care related to the elements such as feeding, manipulation with a child, hygiene, care for the baby's sleep and so forth. The third part addresses community care, the work of private midwives and the extent of the newborn care given during the visiting midwifery services. The practical part focuses on the qualitative research. It includes two interviews with women out of which one was co-operating with a midwife. The aim of this thesis is to observe the significance of the role of a midwife as a caretaker in a domestic environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ziminova.pdfPlný text práce732,89 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ziminova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce388,18 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Ziminova_oponent.pdfPosudek oponenta práce939,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ziminova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce434,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.