Title: Adenotomie u dětí dříve a nyní
Other Titles: Adenoctomy in children in the past and now
Authors: Hamáčková, Jana
Advisor: Sakař, Robert
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20480
Keywords: dětský pacient;otorinolaryngologie;endoskopická adenotomie;lokální anestézie;celková anestézie;ošetřovatelská péče;bolest;komplikace
Keywords in different language: children patient;otorhinolaryngology;endoscopical adenoctomy;local anesthesia;general anesthesia;nursing care;pain;complications
Abstract: Bakalářská práce s názvem "Adenotomie u dětí dříve a nyní" srovnává problematiku v přístupu k dětskému pacientovi při odstranění nosní mandle v lokální a celkové anestézii. Teoretická část zahrnuje pohled do historie oborů spojených s tématem, dále kapitoly popisují stručně anatomii a fyziologii nosohltanové mandle. Pozornost je věnována i perioperační a domácí péči. V praktické části jsem použila kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření, kde jsou srovnávány dvě skupiny respondentů, kteří podstoupili odstranění nosní mandle v celkové anestézii a bez ní.
Abstract in different language: My bachelor´s work named "Adenoctomy in children in the past and now" compare problems in attitude to children patient in case of adenotomia in the local and general anaesthesia. Teoretical part include a view into the history of discipline connected with my theme, the other chapters discribe basic anatomy and physiology of oropharyngeal tonsil. The attention is dedicated to perioperation and home care. In the practical part I have used quantitative research using questionnaire survey, where are compared two groups of responders, which have undergone the adenotomia in general or local anaesthesia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP JH 2015 Adenotomie u deti drive a nyni.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hamackova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce522,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hamackova_oponent.pdfPosudek oponenta práce508,4 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hamackova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce368,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.