Title: Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s monstrózní obezitou
Other Titles: Problems of nursing care for patients with monstrous obesity
Authors: Bednářová, Monika
Advisor: Bursíková, Jaroslava
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20482
Keywords: obezita;monstrózní obezita;komplikace obezity;ošetřovatelská péče o obézní pacienty;psychika obézních pacientů
Keywords in different language: obesity;monstrous obesity;complications of obesity;nursing care for obese patients;psyche obese patients
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče u pacientů s monstrózní obezitou. Teoretická část je věnována popisu obezity, jejích komplikací a možnostech prevence a léčby. Dále je zaměřena na ošetřovatelskou péči, pomůcky pro obézní a na rizika spojená s ošetřováním monstrózně obézních pacientů. Praktická část poskytuje informace o subjektivních pocitech obézních pacientů během hospitalizace a zkušenostech zdravotnických pracovníků souvisejících s poskytováním ošetřovatelské péče těmto pacientům.
Abstract in different language: The thesis presents some problems of the nursing care for the patients with monstrous obesity. The theoretical part gives the description of obesity, its complications, possibilities of the obesity prevention and treatement. It is focus on the nursing care, utensils for the obese patients and risks joint the treatement of monstrous obese people. The practical part involves the information about the obese patients´subjective feeling during the hospitalization and the health workers´experience resulted from the obesity treatement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-obezita.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bednarova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce456,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bednarova_oponent.pdfPosudek oponenta práce427,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bednarova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce394,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.