Title: Ošetřovatelská péče u nemocného po zlomenině krčku kosti stehenní
Other Titles: Nursing care of patients with fractured neck of femur
Authors: Fišerová, Šárka
Advisor: Čermáková, Eva
Referee: Fremrová, Vladimíra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20493
Keywords: zlomenina;kost stehenní;ošetřovatelský proces;rehabilitace;pacient
Keywords in different language: fracture;femoral bone;nursing care;rehabilitation;patient
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči u nemocného po zlomenině krčku kosti stehenní. V teoretické části se zabývám anatomií, zlomeninami kosti stehenní, diagnostikou a následnou léčbou a rehabilitací. Praktická část bakalářské práce zahrnuje kazuistiky dvou pacientek, u kterých byla kontraindikována operace, a byl navržen konzervativní postup. Je zaměřena na ošetřovatelský proces, průběh hospitalizace a plánování péče.
Abstract in different language: The bachelor thesis reviews nursing care in the patient with femoral neck fracture. In the theoretical part the author presents femoral bone anatomy and fracture types, diagnostic approach as wel as the therapy and following rehabilitation. The practical part of the thesis includes two case-reports of the pacients in which a conservative approach was chosen due to contraindications to surgery. It is dedicated mainly to the nursing care, hospitalization course and therapeutic strategies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Fiserova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce405,66 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Fiserova_oponent.pdfPosudek oponenta práce988,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fiserova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce386,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.