Title: Problematika strachu a úzkosti pacientů
Other Titles: Problem of fear and patient´s awe
Authors: Hillebrandová, Bohuslava
Advisor: Kroupová, Lenka
Referee: Muchlová Mühlsteinová, Veronika
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20497
Keywords: strach;úzkost;pacient;komunikace;nemoc;hospitalizace
Keywords in different language: fear;anxiety;patient communication;disease;hospitalization
Abstract: V bakalářské práci zpracovávám subjektivní pocity pacientů během primárního ošetření, pi operaci či dalších léčebných intervencích. v teoretické části jsou rozpracovány poznatky z oblastí, které se dotýkají nejvíce mé práce.Obecně je zde popsán strach a úzkost pacienta,komunikace s pacientem a pacient jako komplexní celek. Praktická část bakalářské práce je provedena pomocí kvalitativního výzkumu formou tří případových studií.Rozhovory a pozorování v případových studií mi umožnily blíže poznat subjektivní prožívání pacientů.
Abstract in different language: I am processing, in bachelor thesis, patient´s subjective feelings during primary tretment, after surgery and/or after other tretment interventions. In theoretic part are elaborated finding from scopes which are at most dealing with my thesis. There is commonly described fear and anxiety of patient, communication with him (her)and paient from angle of view as complex whole piece. Partial part of thesis is made qualitative research in the form of three case studies. Interviews and observations in case studies allowed me more discover subjective experience of patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis_20150524 (2).pdfPlný text práce271,41 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hillebrandova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce783,83 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hillebrandova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hillebrandova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce428,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.