Title: Problematika onemocnění prostaty v očích laické veřejnosti
Other Titles: The issue of prostate disease in unprofessional public eyes
Authors: Jánská, Hana
Advisor: Kožíšková, Zlata
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20501
Keywords: prostata kvalita života komunikace - edukace
Keywords in different language: prostate quality of life communication - education
Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice onemocnění prostaty v očích laické veřejnosti. V teoretické části je stručně popsáno, co je prostata. Zabývá se příznaky onemocnění a možnosti její léčby. Důraz je kladen na vlastní komunikaci a kvalitu života mužů. V praktické části jsou stanoveny cíle a předpoklady pro zhodnocení výzkumného šetření. Je popsán soubor respondentů a metodika sběru dat. Výsledky jsou vyhodnoceny v diskusi. V závěru jsou shrnuty poznatky o kvalitě života a životních hodnot mužů.
Abstract in different language: Bachelors seminary text deals with the issue of prostate disease in the eyes of the general public. The theoretical part is briefly described what is the prostate. It deals with the symptoms of the disease and its treatment. Emphasis is put on communication and quality of life of men. In the practical part of this text, the author objectives and assumptions for assessing research. It describes the group of respondents and data collections methodology. The results are evaluated in the discussion. The conclusion summarizes the findings about the quality of life and life values of men.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce784,66 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Janska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce516,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Janska_oponent.pdfPosudek oponenta práce416,98 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Janska_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce385,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.