Title: Úskalí ošetřovatelské péče o nemocné s Huntingtonovou chorobou z pohledu všeobecné sestry
Other Titles: Pitfalls of nursing care for patients with Huntington´s disease from the perspective of a nurse
Authors: Krsová, Jana
Advisor: Kubešová, Simona
Referee: Šellingová, Martina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20509
Keywords: huntingtonova choroba;ošetřovatelská péče;všeobecná sestra
Keywords in different language: huntington's disease;nursing care;general nurse
Abstract: Bakalářská práce popisuje problematiku Huntingtonovy choroby a ošetřovatelské péče o takto postižené, do které je zahrnuta i péče o rodinu nemocného. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry mají všeobecné sestry v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech znalosti a zkušenosti s ošetřováním pacienta s Huntingtonovou chorobou a jaké problémy přináší všeobecným sestrám ošetřovatelská péče o nemocného s Huntingtonovou chorobou. Získávání dat k této bakalářské práci probíhalo metodou kvantitativního výzkumu a jako použitou techniku jsem zvolila strukturovaný dotazník.
Abstract in different language: Bachelor thesis describes the issues of Huntington's disease and a nursing care for the disabled, that includes the care for the patient´s family. The aim of the study was to determine the extent of the knowledge and experience of nursing care provided by nurses in the Psychiatric hospital in Dobřany in caring for the patients with Huntington's disease and to identify the problems with the special care for the patients with Huntington's disease for the general nursing staff. Numerical analysis research method was used for the data acquisition and I used a structured questionnaire for the chosen technique.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HCH - bakalarska prace 2015, Krsova Jana.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Krsova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce481,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Krsova_oponent.pdfPosudek oponenta práce469,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krsova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce400,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.