Název: Významní českoslovenští sportovci vězněni za 2. světové války
Další názvy: Prominent Czechoslovak sportsmen imprisoned for second world war
Autoři: Hána, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Červenka, Petr
Oponent: Zeman, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2051
Klíčová slova: historické události;sportovci;bojovníci;2.světová válka;úspěchy
Klíčová slova v dalším jazyce: historical events;athletes;warriors;2nd World War;achievements
Abstrakt: Významní českoslovenští sportovci vězněni za 2. světové války je práce, která je rozdělena na dvě části ? teoretická a praktická. První část ? teoretická pojednává o vybraných deseti sportovcích, kteří bojovali nejen o co nejlepší sportovní výkon a umístění na stupních vítězů. Druhá část, praktická, je zaměřena na zjištění povědomí studentů o uváděných sportovcích formou dotazníku.
Abstrakt v dalším jazyce: Prominent Czechoslovak athletes arrested for 2nd World War is a title my bachalor´s work, which is divided into two parts - theoretical and practical. The first part ? theoretical part deals with the selected ten athletes who fought not only the best athletic performance and podiums. The second part, the practical, is focused on finding, what students know about selected year the Department of Physical Education and Sport in Pilsen know about important Czechoslovak athletes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyznamni ceskoslovensti sportovci vezneni za 2.svetove valky.pdfPlný text práce16,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HANA VP.pdfPosudek vedoucího práce117,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HANA OP.pdfPosudek oponenta práce49,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HANA.pdfPrůběh obhajoby práce50,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2051

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.