Title: Významní českoslovenští sportovci vězněni za 2. světové války
Other Titles: Prominent Czechoslovak sportsmen imprisoned for second world war
Authors: Hána, Luboš
Advisor: Červenka, Petr
Referee: Zeman, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2051
Keywords: historické události;sportovci;bojovníci;2.světová válka;úspěchy
Keywords in different language: historical events;athletes;warriors;2nd World War;achievements
Abstract: Významní českoslovenští sportovci vězněni za 2. světové války je práce, která je rozdělena na dvě části ? teoretická a praktická. První část ? teoretická pojednává o vybraných deseti sportovcích, kteří bojovali nejen o co nejlepší sportovní výkon a umístění na stupních vítězů. Druhá část, praktická, je zaměřena na zjištění povědomí studentů o uváděných sportovcích formou dotazníku.
Abstract in different language: Prominent Czechoslovak athletes arrested for 2nd World War is a title my bachalor´s work, which is divided into two parts - theoretical and practical. The first part ? theoretical part deals with the selected ten athletes who fought not only the best athletic performance and podiums. The second part, the practical, is focused on finding, what students know about selected year the Department of Physical Education and Sport in Pilsen know about important Czechoslovak athletes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznamni ceskoslovensti sportovci vezneni za 2.svetove valky.pdfPlný text práce16,07 MBAdobe PDFView/Open
HANA VP.pdfPosudek vedoucího práce117,06 kBAdobe PDFView/Open
HANA OP.pdfPosudek oponenta práce49,03 kBAdobe PDFView/Open
HANA.pdfPrůběh obhajoby práce50,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.