Title: Ošetřovatelská péče o pacienta s roztroušenou sklerózou
Other Titles: Nursing care of patients with multiple sclerosis
Authors: Krůtová, Hana
Advisor: Hajšmanová, Bohumila
Referee: Šellingová, Martina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20510
Keywords: roztroušená skleróza;ataka;demyelinizace;magnetická rezonance;vyšetření likvoru;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: multiple sclerosis;attack;demyelination;MRI;csf examination;nursing care
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí při onemocnění roztroušenou sklerózou. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je stručně popsána historie, výskyt, klinický obraz, diagnostika, průběh a léčba roztroušené sklerózy. Je zde zmíněna i sociální problematika, otázka těhotenství a nastíněna prognóza nemoci. V praktické části je vypracována kazuistika pacientky s roztroušenou sklerózou, popsán ošetřovatelský proces a sestaven plán ošetřovatelské péče.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with nursing care for diseases with multiple sclerosis. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part briefly describes the history, incidence, clinical presentation, diagnosis, process and treatment of multiple sclerosis. Social issues, the question of pregnancy and outlined prognosis of the disease is also mentioned here. In the practical part you can find elaborated case study of a patient with multiple sclerosis, description of the nursing process and also the nursing plan is drawn up here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osetrovatelska pece o pacienta s roztrousenou sklerozou.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Krutova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce405,75 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Krutova_oponent.pdfPosudek oponenta práce446,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krutova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce379,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.