Title: Ošetřovatelský proces u klienta s jaterní cirhózou
Other Titles: Nursing process of client with a hepatic cirrhosis
Authors: Austová, Lucie
Advisor: Šafránková, Zuzana
Referee: Hajšmanová, Bohumila
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20514
Keywords: játra;cirhóza;ošetřovatelský proces;dekompenzace
Keywords in different language: liver;cirrhosis;nursing process;decompensation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelským procesem u klienta s dekompenzovanou jaterní cirhózou. V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie jater, dále jaterní cirhóza jako celek. Praktická část popisuje ošetřovatelský proces, průběh hospitalizace. Výstupem pro praxi je edukační leták pro cílovou skupinu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the nursing process, a client with decompensated cirrhosis. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the liver, as well as cirrhosis of the liver as a whole. The practical part describes the nursing process, the course of hospitalization. The output for the practice's educational flyer for the target group.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Austova.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Austova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce433,09 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Austova_oponent.pdfPosudek oponenta práce724,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Austova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce363,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.