Title: Kvalita života klientů se sluchovou vadou
Other Titles: The quality of clients with the auditory disorder
Authors: Lísková, Martina
Advisor: Kroupová, Lenka
Referee: Janská, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20522
Keywords: sluch;sluchové vady;komunikace;kompenzační pomůcky;všeobecná sestra;rozhovor
Keywords in different language: hearing;hearing abnormality;communication;compensative utility;nurse;interview
Abstract: Předmětem bakalářské práce je problematika kvality života nedoslýchavých. V teoretické části zmiňuji informace o anatomii a fyziologii sluchového ústrojí, druhy kompenzačních pomůcek, psychosociální aspekty klientů a základní formy komunikace s nedoslýchavým klientem. V praktické části se zaměřuji na kvalitativní výzkumné šetření doplněné standardizovanou dotazníkovou metodou SEIQol pro zjišťování kvality života. Zajímá mě vývoj sluchové vady a používání kompenzačních pomůcek v souvislosti s kvalitou života klienta v rámci rodiny a zaměstnání.
Abstract in different language: The subject of the thesis is the issue of quality life of hard of hearing. In the theoretical part i am referring about the anatomy and physiology of the auditory system, the types of assistive devices, psychosocial aspects of clients and the basic forms of communication with hearing-impaired client. The practical part is focused on qualitative research complemented with form for determining the quality of life SEIQoL. I am interested in the link between the development of hearing loss and the use of assistive devices to improve the quality of life for clients in the context of family and work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce992,46 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Liskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce557,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Liskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce433,94 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Liskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce376,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.