Title: Edukace laické veřejnosti o prevenci kolorektálního karcinomu
Other Titles: Education of general public about colorectal cancer prevention
Authors: Koukolíková, Petra
Advisor: Šmídová, Šárka
Referee: Loudová, Soňa
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20527
Keywords: edukace;kolorektální karcinom;screening;primární prevence;test okultního krvácení
Keywords in different language: education;colorectal cancer;screening;primary prevention;test of occult bleeding
Abstract: Bakalářská práce se zabývá kolorektálním karcinomem a edukací laické veřejnosti o jeho prevenci. Teoretická část shrnuje základní poznatky o kolorektálním karcinomu, primárné prevence a edukace. Praktická část se zaměřuje hlavně na zjištění míry informovanosti laické veřejnosti a návštěvnosti preventivních vyšetření. Výzkum je zaměřen na cílovou skupinu starší 50 let.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with colorectal cancer and educating the general public about prevention. The theoretical part summarizes the basic knowledge about colorectal cancer, primary prevention and education. The practical part focuses mainly on finding level of awareness the general public and attendance of screening. The research survey is focused on the target group older than 50 years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- kolorektalni karcinom, Koukolikova Petra.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Koukolikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce416,73 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Koukolikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce370,84 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Koukolikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce398,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.