Název: Canisterapie a její využití u jedinců s různými typy handicapů
Další názvy: Canistherapy and their applications for individuals with the different types of disabilities
Autoři: Neumann, Petr
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2054
Klíčová slova: canisterapie;léčba;metoda;handicap
Klíčová slova v dalším jazyce: canistherapy;medical interventiones;method;handicap
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je dle odborné literatury společně s vlastními poznatky z praxe vytvořit soubor Canisterapeutické metodiky a popis jednotlivých aspektů u konkrétních typů handicapů, doplněné o vlastní pocity a poznatky ze samotných canisterapeutických léčebných intervencí. V praktické části se věnuji návštěvám v Mirošově, kde sídlí sociální dům Harmonie a dětskému domovu a speciální mateřské škole v Berouně. Dále jsem se účastnil a vypomáhal na canisterapeutických zkouškách v Třemošné a pro studenty nejen pedagogické fakulty jsem vytvořil 2 přednášky se společností Pomocné tlapky, které měly za úkol informovat veřejnost o přínosech této léčebné metody.
Abstrakt v dalším jazyce: Due to the special literature theme of this Bachelor thesis is to create the complex of Canisteraphy method and to describe each aspects of handicap types supplemented with my own feelings and knowledge of Canisteraphy medical interventiones. I am devoting to visits in Mirošov in the practical part o this Bachelor thesis, where Social House Harmonie and Children´s House are located and special nursery school is located in Beroun. I attend and helped at Canisteraphy exams in Třemošná and I created 2 lections with Pomocné tlapky group, not destined only for Pedagogical college students from the university, to help to inform the general public about this medical method benefits.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Neumann Canisterapie.pdfPlný text práce4,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
NEUMANN VP.pdfPosudek vedoucího práce953,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
NEUMANN OP.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
NEUMANN.pdfPrůběh obhajoby práce62,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2054

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.