Title: Aplikace bazální stimulace na klienty ve vigilním kómatu
Other Titles: Application basal stimulation on the clients in the vigil coma
Authors: Zámečníková, Anna
Advisor: Neumannová, Petra
Referee: Jandíková, Zuzana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20540
Keywords: aplikace - bazální stimulace - vigilní kóma - vnímání - pohyb - komunikace
Keywords in different language: application - basal stimulation - vigil coma - perception - movement - comunication
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na metody bazální stimulace, kterou můžeme aplikovat na klienty ve vigilním kómatu. Odborná práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části vysvětluji hlavní pojmy, které souvisejí s bazální stimulací. pro vytvoření praktické části jsem si zvolila kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaných rozhovorů, kde popisuji aplikaci bazální stimulace. Reakce klienta na poskytovaný koncept jsem analyzovala na základě tabulek. Výsledky výzkumu uvádím v diskusi. Při psaní bakalářské práce jsem používala odbornou literaturu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the basal stimulation method that can be applied to clients in vigil coma. The work consists of 2 parts the theoretical one and practical one. The theoretical part explains the main concepts related to basal stimulation. To create the practical part, I chose a qualitative resarch using semi-structured interviews. I described the application of basal stimulation in this part. I analysed the responses provided to the client using the tables. The research results are mentioned in the discussion. When writing this bachelor work, I used professional literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace....pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zamecnikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce422,9 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zamecnikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce443,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zamecnikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce368,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.