Title: Násilí na fotbalových stadionech - subkultura hooligans
Other Titles: Violence at football stadiums - hooligan subculture
Authors: Strejček, Matěj
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2055
Keywords: hooligans;subkultura;násilí;násilí na stadionech
Keywords in different language: hooligans;subculture;violence;violence at stadiums
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá násilím na fotbalových stadionech zapříčiněným fotbalovými chuligány neboli hooligans. Obsah práce je rozdělen na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou.Teoretická část se skládá z pěti kapitol, které se zabývají rozdělením základních pojmů dané problematiky, vývojem hooligans ve světě a na území České republiky, příklady tragédií, které se v souvislosti s tímto fenoménem udály, a opatřeními proti fotbalovému chuligánství. Praktická část práce vzešla z výsledků ankety, která byla mezi tuto subkulturu distribuována, a je shrnuta v samostatné kapitole.
Abstract in different language: Presented undergraduate thesis deals with violence at football stadiums caused by football hooligans. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of five chapters which deal with the division of the basic concepts of the given issue, the development of hooligans in the world and in the Czech Republic, examples of tragedies that have happened in connection with this phenomenon and the measures against football hooliganism. The practical part of the thesis came from the results of survey that was distributed among this subculture and which is summarized in a separated chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Strejcek.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
STREJCEK VP.pdfPosudek vedoucího práce607,71 kBAdobe PDFView/Open
STREJCEK OP.pdfPosudek oponenta práce984,53 kBAdobe PDFView/Open
STREJCEK.pdfPrůběh obhajoby práce62,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.