Title: Úskalí edukace u nemocných s asthma bronchiale
Other Titles: The education difficulties of patients with asthma bronchiale
Authors: Prchalová, Gabriela
Advisor: Zvardoňová Maříková, Václava
Referee: Jandíková, Zuzana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20551
Keywords: asthma bronchiale;edukace nemocných;úskalí
Keywords in different language: asthma bronchiale;education of patients;difficulties
Abstract: Bakalářská práce, s názvem Úskalí edukace u nemocných s asthma bronchiale, prověřuje úroveň stávající edukace pacientů trpících průduškovým astmatem, s cílem najít problematické aspekty edukace. V teoretické části popisuje historii a definici astmatu, jeho příčiny, příznaky, prevenci, diagnostické metody, současnou klasifikaci a léčbu. Dále obecně charakterizuje edukační proces a následně seznamuje s edukací pacientů s astmatem a příčinami nedodržování léčebného režimu. Praktická část je zaměřena na kvantitativní výzkumné šetření. Hlavním cílem práce je vyhledat úskalí edukace u nemocných s asthma bronchiale.
Abstract in different language: This Bachelor´s work, named The education difficulties of patients with asthma bronchiale, is proving the current level of education of asthmatic patients with the aim to find problematic aspects of education. The theoretical part describes history as well as definition of asthma, its causes, symptoms, prevention, diagnostic methods, present classification and treatment. Then describes in general education process, and acquainting with education of asthmatic patients and also causes of non-following the treatment regime. The practical part concentrates on quantitative research. The main aim of the work is to find difficulties education of patients with asthma bronchiale.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPGP.pdfPlný text práce558,47 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Prchalova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce554,14 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Prchalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce473,15 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prchaloba_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce382,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.