Title: Kvalita života pacientů s chronickou bolestí
Other Titles: Quality of life of patients with chronic pain
Authors: Slivoňová, Monika
Advisor: Šafránková, Zuzana
Referee: Bejvančická, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20552
Keywords: chronická bolest;typy bolesti;hodnocení bolesti;léčba bolesti;kvalita života;potřeby člověka
Keywords in different language: chronic pain;pain types;pain assessment;treatment of pain;quality of life
Abstract: Bolest je subjektivním prožitkem, příznakem doprovázející mnoho onemocnění a stavů. Prožívání bolesti je závislé na mnoha faktorech. Chronická bolest je v současné době chápána ne jako příznak, ale je označována jako syndrom chronické nenádorové bolesti. Pro stanovení správného postupu léčby je důležité správné hodnocení bolesti. Při léčbě se uplatňuje komplexní přístup. Léčba zahrnuje farmakologické postupy, ale i rehabilitaci, psychoterapii. Chronická bolest zasahuje do všech oblastí kvality života, ovlivňuje základní potřeby člověka, každodenní aktivity, sociální vztahy. Přístup k nemocnému s bolestí vyžaduje empatii, vzájemné porozumění. Důležitou roli má schopnost adaptace na chronickou bolest. Nemocní s chronickou bolestí pociťují ve svém životě všeobecně větší omezení. Při hodnocení byli pacienti s chronickou bolestí nejméně spokojeni se svým fyzickým zdravím.
Abstract in different language: Pain is subjektive symptom that related with diseases and specific conditions. Experience of pain depend on many factors. Chronic pain is a specific health problem, a separate disease. Optimal pain assessment is necessary for successfull treatment. Treatment is divided into pharmacological treatment, rehabilitation, psychotherapy. Chronic pain affects quality of patients life, daily activities, social relationships. Adaptation to chronic pain is very important for the quality of life. Patients with chronic pain feel greater limitations in their life. Patients with chronic pain were least satisfied with their physical health.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monika Slivonova BP posledni verze.pdfPlný text práce598,95 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Slivonova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce475,86 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Slivonova_oponent.pdfPosudek oponenta práce452,06 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Slivonova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce387,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.