Title: Volně prodejné léky a těhotenství
Other Titles: OTC drugs and pregnancy
Authors: Slámová, Alžběta
Advisor: Horová, Jana
Referee: Ratislavová, Kateřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20558
Keywords: těhotenství;těhotenské obtíže;volně prodejné léky;léčivé přípravky;homeopatie
Keywords in different language: pregnancy;pregnancy difficulties;over-the-counter;medicines;homeopathy
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o problematice volně prodejných léků a jejich užívání v průběhu těhotenství. Teoretická část práce stručně zmiňuje význam prekoncepčního období, popisuje obecné aspekty farmakoterapie během gravidity a podrobněji prezentuje metodu homeopatie. Dále obsahuje kapitolu věnující se činnostem a kompetencím porodní asistentky ve vztahu k léčivým přípravkům. Hlavní pasáž teoretické části práce je věnována možnostem využití preparátů volného prodeje v souvislosti s běžnými těhotenskými obtížemi. V praktické části jsou prezentovány údaje, které byly zjišťovány pomocí kvantitativního šetření s hlavním cílem zjistit přístup těhotných žen k volně prodejným preparátům. Výstupem této bakalářské práce je osnova semináře pro porodní asistentky, který by měl předložit souhrnné, věcné a specifické informace týkající se této profese.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with OTC drug use during pregnancy. The theoretical part briefly explains the importance of the pre-conception period, describes general aspects of pharmacotherapy during pregnancy and discusses in detail the method of homeopathy. A chapter on midwife's activities and competences in relation to medication is also included. However, the main section of the theoretical part of the thesis is devoted to the possibilities of OTC drug use in treatment of common health conditions during pregnancy. The empirical part, on the other hand, presents quantitative data gathered from the research questionnaire aimed at mapping pregnant women's attitude towards OTC drugs. The thesis conclusion then provides a detailed structure of a midwife seminar aimed at providing comprehensive, factual and specific information about the profession.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alzbeta_Slamova_BP_2015.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Slamova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce503,59 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Slamova_oponent.pdfPosudek oponenta práce450,45 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Slamova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce399,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.