Title: Rozpoznání a zvládnutí šokového stavu v přednemocniční péči
Other Titles: Diagnosis and management of a state of shock in pre-hospital care
Authors: Zwettler, Vojtěch
Advisor: Hájek, Marcel
Referee: Franěk, Ondřej
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20565
Keywords: šokový stav;patofyziologie;klasifikace;šok;terapie;přednemocniční péče;objemová resuscitace
Keywords in different language: state of shock;pathofyziologi;classification;shock;therapy;pre-hospital care;volumotherapy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou šokového stavu v přednemocniční neodkladné péči. Zaměřuje se na rozpoznání a léčbu šokových stavů. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část seznamuje čtenáře s definicí a patofyziologií šoku. Dále se zabývá klasifikací šokových syndromů. Poslední dvě kapitoly teoretické části jsou věnovány diagnostice a terapii šokového stavu. Praktická část práce je zaměřena na zjištění úrovně znalostí zdravotnických záchranářů a hasičů pracujících ve výjezdových skupinách. V poslední fázi praktická část práce zjišťuje názor zdravotnických záchranářů na používání láktátmetru při šokovém stavu. Získané výsledky jsou zpracovány do tabulek a grafů.
Abstract in different language: This bachelor work pursues the problematic of shock condition in pre-hospital care. The main objective is to recognize and treat shock. It is divided into theoretical and practical part. Theoretic part introduces reader to the definition and patophyziologi of shock. Next it pursue classification of shock syndrome. Last two chapters of the theoretical part are diagnosis and therapy of shock. Practical part is focused on finding the level of knowledge of paramedics and firefighters who are working in the field. The last part of the practical part is finding an opinion of the paramedics about usage of lactate-meter during shock. Founded results are implemented into grafs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Vojtech_Zwettler.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zwettler VP.pdfPosudek vedoucího práce449,31 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zwettler OP.pdfPosudek oponenta práce848,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zwettler.pdfPrůběh obhajoby práce76,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.