Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠíma, Petr
dc.contributor.authorHynek, Jan
dc.contributor.refereeKott, Otto
dc.date.accepted2015-06-18
dc.date.accessioned2016-03-15T09:09:45Z
dc.date.available2014-01-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:09:45Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-25
dc.identifier60036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20571
dc.description.abstractTato bakalářská práce obsahuje historické souvislosti vzniku prvních národních asociací záchranných služeb v Amsterodamu, Londýně a Paříži v 18. st., přes rok 1993, kdy byla v Leuvenu (Belgie) podepsána slučovací smlouva, kterou o rok později schválil sněm představitelů vodních záchranných služeb v Cardiffu (UK). V současné době v rámci ČR působí vodní záchranné služby pod záštitou krajů a jsou v případě potřeby dostupné na vyžádání Integrovaného záchranného systému. V případě ohrožení života (akutního nebezpečí) je vodní záchranná služba koordinována přes KOPIS (Krajské operační a informační středisko HZS kraje), které zorganizuje kompletní podporu daného incidentu.cs
dc.format67 s. (81 581 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzáchranářství ve světěcs
dc.subjectJeroným Řepacs
dc.subjectVodní záchranná služba a Československý červený křížcs
dc.subjectprvní pomoc u vodní plochycs
dc.subjectzdravotnické vybavenícs
dc.subjectintegrovaný záchranný systémcs
dc.titleHistorie a současný stav vodního záchranářstvícs
dc.title.alternativeHistory and current status of the water rescueen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor's diploma work include historical connections of rising the firsts national associations of Water Rescue Servises in Amsterodam,London and Paris during 18th century up to 1993 year,when was subscribed at Leuven (Belgium) fuse-pact. This international pact was approved one year later by congres of representatives Water Rescue Services at Cardiff (UK). At Czechia the Water Rescue Services (in the present times) has activity under sponsorship of regional institutions and are accessible on demand Integrated Rescue System in case of requirement. The WRS in distress of life co-ordinates activity over KOPIS/HZS (Regional Operational and information centre of Fire Brigade and Emmergency Health Service West Bohemian Region),which will organize complete support for these incidents.en
dc.subject.translatedrescue in worlden
dc.subject.translatedJeroným Řepaen
dc.subject.translatedWater rescue service and Czechoslovak red crossen
dc.subject.translatedfirst aid at water surfaceen
dc.subject.translatedmedical equipmenten
dc.subject.translatedintegrated rescue systemen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP JH.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hynek VP.pdfPosudek vedoucího práce771,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hynek OP.pdfPosudek oponenta práce391,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hynek.pdfPrůběh obhajoby práce341,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.