Title: Možnosti zajištění dýchacích cest v přednemocniční péči, úskalí provedení a komplikace
Other Titles: The possibility of securing the airway in prehospital care,embodiments pitfalls and complications
Authors: Bastlová, Lucie
Advisor: Hájek, Marcel
Referee: Sviták, Roman
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20574
Keywords: dýchací cesty;komplikace;neprůchodnost;přednemocniční péče;ventilace;zajištění
Keywords in different language: airways;complications;obstruction;prehospital care;ventilation;security
Abstract: Bakalářská práce s názvem Možnosti zajištění dýchacích cest v přednemocniční péči, úskalí provedení a komplikace, je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje různé možnosti zajištění dýchacích cest v přednemocniční péči, nejprve bez pomůcek a poté s pomůckami. Dále se zabývá invazivními metodami zajištění dýchacích cest a kompetencemi nelékařských zdravotnických pracovníků na zdravotnické záchranné službě. Praktická část se hlavně zaměřuje na zjištění znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících na zdravotnické záchranné službě.
Abstract in different language: The thesis is titled The possibility of securing the airway in prehospital care,embodiments pitfalls and complications is devided into the section theory and practic. There are different possibillities how to provide care for respiratory functions in prehospital care, theoretically, first without aids and than with aids. Next, it deals with invasive methods for servis delivery for respiratory functions and competencies in non-medical health workers at medical rescue services. In practice, the focus is to find out the knowledge of the non-medical health workers at medical rescue services.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA PRACE.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bastlova VP.pdfPosudek vedoucího práce765,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bastlova OP.pdfPosudek oponenta práce486,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bastlova.pdfPrůběh obhajoby práce363,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.