Název: Využití pohybových her a hravých činností v tréninkovém procesu u kategorie mladšího školního věku ve fotbale
Další názvy: Using motoric games and playful activities in football training process with primary school children
Autoři: Vísner, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2058
Klíčová slova: pohybové hry;mladší školní věk;fotbal;tréninkový proces
Klíčová slova v dalším jazyce: movement games;young school age;football;training process
Abstrakt: Ve své bakalářské práce představuji navržené pohybové hry a hravé činnosti jako efektivní prostředek během tréninkového procesu u mladšího školního věku ve fotbale. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám názory na pohybovou hru, rozdělením a významem. Dále v této části zmiňuji specifika mladšího školního věku, obsah tréninkové jednotky a metodiku použití pohybových her. V praktické části jsem se zaměřil na realizaci vybraných her a následné vyhodnocení a doporučení pohybových her.
Abstrakt v dalším jazyce: In my my bachelor work I introduce the designed movement games and playful activities as an effective means during the training process for young school-age children in football. The bachelor work is divided into two parts: the theoretical and practical one. In the theoretical part I deal with opinions on movement games, their classification and importance. Then the specific features of the target age group are mentioned, the content of the training unit and methodology of the movement games usage. In the practical part I focused on practicing chosen games and the subsequent evaluation and recommendation of the games.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace_Visner.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VISNER VP.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VISNER OP.pdfPosudek oponenta práce668,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VISNER.pdfPrůběh obhajoby práce30,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2058

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.