Title: Využití pohybových her a hravých činností v tréninkovém procesu u kategorie mladšího školního věku ve fotbale
Other Titles: Using motoric games and playful activities in football training process with primary school children
Authors: Vísner, Martin
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2058
Keywords: pohybové hry;mladší školní věk;fotbal;tréninkový proces
Keywords in different language: movement games;young school age;football;training process
Abstract: Ve své bakalářské práce představuji navržené pohybové hry a hravé činnosti jako efektivní prostředek během tréninkového procesu u mladšího školního věku ve fotbale. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám názory na pohybovou hru, rozdělením a významem. Dále v této části zmiňuji specifika mladšího školního věku, obsah tréninkové jednotky a metodiku použití pohybových her. V praktické části jsem se zaměřil na realizaci vybraných her a následné vyhodnocení a doporučení pohybových her.
Abstract in different language: In my my bachelor work I introduce the designed movement games and playful activities as an effective means during the training process for young school-age children in football. The bachelor work is divided into two parts: the theoretical and practical one. In the theoretical part I deal with opinions on movement games, their classification and importance. Then the specific features of the target age group are mentioned, the content of the training unit and methodology of the movement games usage. In the practical part I focused on practicing chosen games and the subsequent evaluation and recommendation of the games.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_Visner.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
VISNER VP.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
VISNER OP.pdfPosudek oponenta práce668,02 kBAdobe PDFView/Open
VISNER.pdfPrůběh obhajoby práce30,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.