Title: Perkutánní radiofrekvenční ablace jaterních nádorů
Other Titles: Percutaneous radiofrequency ablation of liver tumors
Authors: Ježková, Hedvika
Advisor: Humlová, Hana
Referee: Adámková, Jindřiška
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20588
Keywords: játra;perkutánní radiofrekvenční ablace;jaterní nádor;jaterní metastázy;hepatocelulární karcinom;výpočetní tomografie
Keywords in different language: liver;percutaneous radiofrequency ablation;liver cancer;liver metastases;hepatocellular carcinoma;computed tomography
Abstract: Bakalářská práce na téma Perkutánní radiofrekvenční ablace jaterních nádorů je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii jater. Dále patologii jaterních nádorů, zobrazovací metody se zaměřením na vyšetřování jater a poslední kapitola se zabývá radiofrekvenční ablací. Praktická část obsahuje soubor kazuistik, které byly použity pro výzkum, a statistická data za posledních pět let, která byla získána z FN Lochotín v Plzni. Výsledkem práce je stanovení indikací pro perkutánní radiofrekvenční ablaci, četnost výskytu komplikací a následné sledování pacienta po výkonu.
Abstract in different language: This bachelor thesis on theme of Percutaneous radiofrequency ablation of liver tumors consist of theoretical and application part. The theoretical part describes anatomy and physiology of the liver. Then it describes pathology of the liver tumors and screening methods with focus on the liver investigation. The last chapter deals with radiofrequency ablation. The application part contains a set of case history, that was used for research, and statistical data for the last five years, that was obtained from University Hospital Lochotín in Pilsner. Outcome of this bachelor thesis is determination of indications for percutaneous radiofrequency ablation, the frequency of complications and subsequent observation of the patient after the procedure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jezkova.pdfPlný text práce6,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jezkova VP.pdfPosudek vedoucího práce416,52 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jezkova OP.pdfPosudek oponenta práce366,43 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jezkova.pdfPrůběh obhajoby práce367,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.