Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 88
Bydžovský, Petr
Vzestup nacionalismu ve frankofonních zemích

The aim of my bachelor thesis, entitled Nationalism in France, was to explain concepts such as nationalism, patriotism, chauvinism, nation, state, etc. At the beginning of my work, I dealt with the basic definitions of these concepts. It was important to use different definitions&#...

Opekarová, Natálie
Adaptace a ekvivalenty vybraných anglicismů ve francouzštině a češtině na příkladu sociálních médií

The bachelor thesis is called "Adaptation and equivalents of selected Anglicisms demonstrated in social media" and deals, as the title indicates, with Anglicisms and their implementation in Czech and French language. Apart from the implementation, the thesis also search for equivalents&...

Polášková, Kateřina
Tradice a současnost vinařství ve Francii / Les traditions et l'actualité de la viticulture en France

The thesis is focused on viticulture in France. The individual chapters of the thesis describe the development of French viticulture from ancient history to the present, also detailed descriptions of the wine-growing regions in terms of geographic location, soil types, climate conditions...

Doležalová, Šárka
Edith Piaf a její pokračovatelé

The thesis describes minutely the life of the famous French chanson singer Edith Piaf from birth to her death. In individual chapters, her artistic life as well as amorous are introduced. Furthermore, the thesis deals with the comparison of the French and Czech versions of...

Štěpánková, Alena
Odvozování podstatných jmen vlastních ve francouzském tisku

The main theme of this bachelor thesis is the derivation of proper names in the French press. The theoretical part deals with the definition of nouns and proper nouns, including their categories, the description of the process called appellativisation (when a proper noun becomes&#x...

Kastnerová, Tereza
Analýza slovní zásoby v motivačních dopisech

The thesis analyzes vocabulary in cover letters. The theoretical part focuses on the correct formulation of a cover letter. The most frequent expressions of selected cover letters are analyzed in the practical part.

Grundová, Tereza
Anglicismy v titulcích článků francouzských časopisů pro ženy

The thesis deals with Anglicisms in French women's magazines. The first part of the thesis describes definition of anglicisms, classification, women's magazines and a short historical context of the influence of English on French. In the second part we analyze selected anglicisms.&#x...

Čapková, Markéta
Specializovaná slovní zásoba převzatá z běžného jazyka (studie v rámci obchodu)

The bachelor thesis entitled "Specialized vocabulary borrowed from the current language" deals with words and expressions that have their origin in current French and have become a special importance in business French. The main aim of this thesis is to make a glossary of...

Borsiczká, Martina
Nesmrtelnost francouzské haute couture 20. a 50. let 20. století

The thesis brings a new point of view to haute couture and creation of Coco Chanel and Christiana Dior, especially on their influence on contemporary fashion designers. Via research and study of professional literature it compares the current position of haute couture with the ...

Bohuslavická, Zuzana
Lexikální vztahy - analýza textů

The bachelor thesis deals with lexical relations and the analysis of selected texts. The theoretical part deals with particular lexical relations - synonymy, antonymy, hyperonymy, hyponymy, homonymy and polysemy. The reader learns about a short comparison of French lexical relations with the...

Kopecká, Michaela
False friends

The thesis deals with the theme of ? faux amis ? so called false friends, that were founded in the Czech language in relation to French. The theoretical part explains the basic lexicological terms (for example homonymy or paronymy), few definitions of false friends from d...

Vrátníková, Jitka
The specificities of French in Belgium

The thesis deals with the differences between the Belgian variety of French in comparison with French used in France. In the theoretical part, it presents the French and its development, then it focuses on Belgium and the linguistic situation in this country. After that it...

Sladká, Barbora
Umělecký život pařížské čtvrti Saint-Germain-des-Prés a jeho odraz v literatuře a jazzové hudbě

This bachelor thesis deals with quator Saint-Germain-des-Prés in Paris and its reflection in literature and jazz music. In the 20th century, this quarter became the center of intellectuals, philosophers, and musicians who made history in Saint-Germain-des-Prés. In our bachelor thesis, these ...

Sloupová, Barbora
Tour de France

This bachelor thesis deals with the description of the famous cycling race Le Tour de France. It describes the previous history events and the following development against the historical and political background, which have been directly involved in the gradual formation of the ra...

Vlasáková, Adriana
Odlišný úhel pohledu na město Paříž

In this bachelor thesis ''A different angle of view of the city of Paris'' the author has attempted to enrich the knowledge the students gained during their secondary school study when they only received the basic facts about the lives of authors and then only&...

Prilutskaya, Vladislava
Slovní zásoba francouzského původů v současné ruštině

The work deals with the borrowings from French language into contemporary Russian language. The author analyses the lexicon of Russian language from the count of view of etymology, analyses the methods which are used by Russian language for adaptation of French words. The&#x...

Sloupová, Barbora
Tour de France

This bachelor thesis deals with the description of the famous cycling race Le Tour de France. It describes the previous history events and the following development against the historical and political background, which have been directly involved in the gradual formation of the ra...

Sochorová, Nikol
Les relations lexicales- analyse des textes

This thesis is concentrate on the lexical relations which are included in lexicology. Lexicology is analysed in second chapter. Third chapter is about the lexis and the following chapter define the lexical relations. There are analysed all ten lexical relations as synonymy, antonymy,&#x...

Krákorová, Barbora
Paříž a světové výstavy do roku 1900

The bachelor thesis is dedicated to five Universal Expositions, that took place in Paris from 1855 to 1900, and to their constructions built for the use of the exhibitions and fairs. The aim of the thesis is to introduce not only the palaces and pavilions constructed ...

Költöová, Eliška
Jazykové výpůjčky - FJ - AJ - v každodenním životě

This bachelor thesis focuses on French loanwords in English. The work primarily aims to analyse the English vocabulary of gastronomy and to find out etymological origin and possible transfer of the borrowings selected. The first part briefly describes the development of English language...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 88