Title: Vývoj využití nadstandardního očkování u dětí v letech 2011-2014
Other Titles: The utilization development of above standard vaccination on children in years 2011-2014
Authors: Mikulášková, Iva
Advisor: Fránová, Daniela
Referee: Jirouš, Jaroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20623
Keywords: nadstandardní očkování;imunita;očkovací kalendář;očkovací látky;nežádoucí účinky;příspěvky pojišťoven;děti;dětské němoci
Keywords in different language: extra vaccination;immunity;vaccination calendar;vaccines;side effects;grants instance;children;childhood diseases
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje nadstandardního očkování v letech 2011 2014. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje pohled do historie, současnost a budoucnost, typy vakcín, seznam pojišťoven a jejich nabídky finančních příspěvků na očkování a rozdělení nadstandardního očkování. Praktická část zahrnuje zpracování dotazníkového šetření a zkoumá především názory a informovanost obyvatelstva a dále popisuje rozdíly v nadstandardním očkování v letech 2011 a 2014.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the development of above standard vaccination in the years 2011 - 2014. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part includes insight into the history , present and future , types vaccines , list of insurance companies and their offers of financial contributions for vaccination and divided above standard vaccination . The practical part includes processing the survey results and examines in particular the views , public awareness and describes the differences in above standard vaccination between the years 2011 and 2014.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Mikulaskova Iva.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mikulaskova VP.pdfPosudek vedoucího práce891,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mikulaskova OP.pdfPosudek oponenta práce845,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mikulaskova.pdfPrůběh obhajoby práce345,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.