Název: Taebo - moderní druh aerobního cvičení s prvky bojového umění pro začátečníky a mírně pokročilé
Další názvy: Taebo - a modern kind of aerobic exercise with elements of martial arts for beginners and lower intermediate
Autoři: Černá, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Knappová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2065
Klíčová slova: Taebo;aerobní cvičení;bojovž sport;moderní pohybové formy
Klíčová slova v dalším jazyce: Taebo;aerobic exercise;mortial sport;modern forms of physical
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá popisem základních technik a kombinací, které se v Taebu cvičí. Jsou zdůrazněna chybná provedení. Byl vytvořen cvičební blok pro začátečníky a pokročilé.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deal with the description of of basic techniques and combinations in Taebo lesson. There are emphasized the wrong versions. Training block was created for beginners and advanced.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Taebo 2012.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CERNA M VP.pdfPosudek vedoucího práce64,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CERNA M OP.pdfPosudek oponenta práce139,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CERNA M.pdfPrůběh obhajoby práce284,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2065

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.