Title: Elektronické komunikace (výkonové radioelektronické systémy)
Other Titles: RF power amplifiers for non-standard frequency bands
Authors: Kavalír, Tomáš
Advisor: Masopust, Jiří
Referee: Jerhot, Jaroslav
Papež, Václav
Šebesta, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20662
Keywords: výkonové lineární zesilovače;výkonové elektronky;anodové obvody;nestandardní kmitočtová pásma;zesilovače pro pásma KV a VKV;LDMOS prvky;tranzistorové zesilovače;aplikace doherty designu;zvyšování účinnosti
Keywords in different language: power linear amplifiers;power elektron tubes;anode circuits;non-standard frequency bands;amplifiers for HF and VHF bands;LDMOS transistors;transistor amplifiers;doherty design;improving of efficiency
Abstract: Práce si klade za cíl seznámit odbornou komunitu s moderními přístupy řešení z oblasti výkonové radiotechniky, výkonových vysokofrekvenčních zesilovačů a podpůrných obvodů pro tuto oblast. Tato disertační práce se zabývá výzkumem, návrhovými metodami a praktickým ověřením dosažitelných parametrů na prototypech a funkčních vzorcích výkonových vysokofrekvenčních zesilovačů. Tyto zesilovače jsou většinou zaměřeny pro tzv. nestandardní kmitočtová pásma (úseky) v oblasti krátkých a velmi krátkých vln, která zpravidla nejsou z hlediska komerčního využití příliš zajímavá. Ze stejného důvodu existuje i výrazně menší množství odborných publikací, které se danou problematikou vážně zabývají, protože vzhledem k povaze využití těchto pásem není zaručeno masové uplatnění výsledků a následný zásadní komerční úspěch.
Abstract in different language: This work informs the professional community with modern solutions of the power radio engineering, power amplifiers and support circuits for this area. This dissertation deals with research in power radiotechnics area for non-standard frequency bands. This non-standard radio bands are not in terms of commercial use of overly interesting. For this same reason, there is a significantly smaller number of professional publications that deal with this subject seriously, because the nature of use of these bands is not guaranteed by the mass application of the results and with high commercial success.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace final.pdfPlný text práce7,96 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-kavalir publ.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
oponent-kavalir opon.pdfPosudek oponenta práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-kavalir zapis.pdfPrůběh obhajoby práce615 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.