Název: Vývojová porucha koordinace a její diagnostika
Další názvy: Diagnostics of developmental coordination disorder
Autoři: Szakosová, Nikol
Vedoucí práce/školitel: Čepička, Ladislav
Oponent: Kolovská, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2068
Klíčová slova: dyspraxie;koordinace;DCDQ 07;MABC 2
Klíčová slova v dalším jazyce: DCDQ 07;MABC 2;dyspraxie;developmental disorders;coordination
Abstrakt: Cílem této práce bylo posoudit vzájemnou závislost mezi dotazníkem DCDQ 07, který se zabývá výskytem vývojových poruch koordinace u dětí a používá se zejména v Kanadě a Spojených státech amerických a testovou baterií MABC 2. Testování probíhalo po dobu dvou dnů v Mateřské škole v Nezvěsticích a účastnilo se ho celkem 34 dětí (19 chlapců a 15 dívek) ve věku čtyř až pěti let. Po vyhodnocení dat se mi podařilo nalézt mezi dotazníky a motorickou testovou baterií nezanedbatelnou závislost, což poukazuje na to, že by mohl dotazník DCDQ 07 do budoucna sloužit jako doplněk k motorickým testům při odhalování vývojových poruch koordinace. Výsledky tohoto výzkumu však mohou být zkreslené, protože byl testován jen malý vzorek populace. Proto bych před standardizací dotazníku v České republice navrhovala provést rozsáhlejší studii, která by poskytla přesnější údaje.
Abstrakt v dalším jazyce: The purposse of my thesis was to evaluate a significant correlation between questionnaire DCDQ 07 and motor test battery MABC 2. The questionnaire DCDQ 07 has been used in particular in Canada and the United States of America and it deals with developmental coordination disordes of children. The testing was done during two days in Nezvěstice nursery school and totaly 34 children at the age of 4-5 years (19 boys and 15 girls) had participated. After evaluation of the data I was able to see a significant correlation between motor test battery and the questionnaire. This interesting conlusion points to the fact that the questionnaire DCDQ 07 could be used as a tool in the future for the motor test during the revealing of developmental disorders of children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- moje dilo....pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SZAKOSOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SZAKOSOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SZAKOSOVA.pdfPrůběh obhajoby práce33,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2068

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.