Title: Vývojová porucha koordinace a její diagnostika
Other Titles: Diagnostics of developmental coordination disorder
Authors: Szakosová, Nikol
Advisor: Čepička, Ladislav
Referee: Kolovská, Ilona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2068
Keywords: dyspraxie;koordinace;DCDQ 07;MABC 2
Keywords in different language: DCDQ 07;MABC 2;dyspraxie;developmental disorders;coordination
Abstract: Cílem této práce bylo posoudit vzájemnou závislost mezi dotazníkem DCDQ 07, který se zabývá výskytem vývojových poruch koordinace u dětí a používá se zejména v Kanadě a Spojených státech amerických a testovou baterií MABC 2. Testování probíhalo po dobu dvou dnů v Mateřské škole v Nezvěsticích a účastnilo se ho celkem 34 dětí (19 chlapců a 15 dívek) ve věku čtyř až pěti let. Po vyhodnocení dat se mi podařilo nalézt mezi dotazníky a motorickou testovou baterií nezanedbatelnou závislost, což poukazuje na to, že by mohl dotazník DCDQ 07 do budoucna sloužit jako doplněk k motorickým testům při odhalování vývojových poruch koordinace. Výsledky tohoto výzkumu však mohou být zkreslené, protože byl testován jen malý vzorek populace. Proto bych před standardizací dotazníku v České republice navrhovala provést rozsáhlejší studii, která by poskytla přesnější údaje.
Abstract in different language: The purposse of my thesis was to evaluate a significant correlation between questionnaire DCDQ 07 and motor test battery MABC 2. The questionnaire DCDQ 07 has been used in particular in Canada and the United States of America and it deals with developmental coordination disordes of children. The testing was done during two days in Nezvěstice nursery school and totaly 34 children at the age of 4-5 years (19 boys and 15 girls) had participated. After evaluation of the data I was able to see a significant correlation between motor test battery and the questionnaire. This interesting conlusion points to the fact that the questionnaire DCDQ 07 could be used as a tool in the future for the motor test during the revealing of developmental disorders of children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- moje dilo....pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
SZAKOSOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
SZAKOSOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
SZAKOSOVA.pdfPrůběh obhajoby práce33,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.