Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHavlík, Marek
dc.contributor.refereeHvorecký, Juraj
dc.contributor.refereeNekovářová, Tereza
dc.date.accepted2015-02-11
dc.date.accessioned2016-03-15T09:11:47Z
dc.date.available2006-09-01cs
dc.date.available2016-03-15T09:11:47Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-09-04
dc.identifier61928
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20681
dc.description.abstractCílem této disertační práce je předložit uspokojivou metodologickofilosofickou analýzu nedávno objevené neurální sítě mozku DMN a s ní související endogenní aktivity. Disertační práce se také ve velké míře věnuje historii a teorii neurovědy, jelikož v tomto objevu spatřuje velkou vědeckou revoluci. Práce je koncipována do několika dílčích kapitol, v nichž se autor věnuje konkrétním tématům, které s endogenní aktivitou mozku úzce souvisí. Jedná se například o interpretace endogenní aktivity, její využití pro zkoumání vědomí a metodické otázky testování této neurální aktivity.cs
dc.format160 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdefault mode networkcs
dc.subjectendogenní aktivita mozkucs
dc.subjectneurovědacs
dc.subjectaktivacecs
dc.subjectdeaktivacecs
dc.subjectreaktivní paradigmacs
dc.subjectcerebrální lokalizacecs
dc.subjectkonektivitacs
dc.subjectlokalizacecs
dc.subjectteorie vědycs
dc.subjectvědomícs
dc.titleDefault mode network a endogenní aktivita mozku: Metodologickofilosofická analýzacs
dc.title.alternativeDefault Mode Network and Endogenous Brain Activity: Methodological-philosophical analysisen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main goal of this work is philosophical and methodological analysis of DMN and related endogenous activity. This thesis also focuses extensively on the history and theory of neuroscience, because this discovery is considered to be a massive scientific revolution. The work is divided into several chapters in which author deals with specific issues that are closely related to the endogenous brain activity. These issues include mental interpretations of endogenous activity, use of endogenous activity for exploring of consciousness and also methodological questions about testing this type of neural activity.en
dc.subject.translateddefault mode networken
dc.subject.translatedendogenous brain activityen
dc.subject.translatedneuroscienceen
dc.subject.translatedactivationen
dc.subject.translateddeactivationen
dc.subject.translatedreactive paradigmen
dc.subject.translatedcerebral localizationen
dc.subject.translatedconnectivityen
dc.subject.translatedlocalizationen
dc.subject.translatedtheory of scienceen
dc.subject.translatedconsciousnessen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Havlik-Hvorecky.pdfPosudek vedoucího práce76,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Havlik-Nekovarova.pdfPosudek oponenta práce78,45 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Havlik-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce18,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.