Title: Návrh metodiky pro aplikaci metod průmyslového inženýrství do administrativních procesů
Other Titles: The methodology for the application of industrial engineering methods to administrative processes
Authors: Šťastná, Lucie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20699
Keywords: administrativní procesy;metoda;průmyslové inženýrství;zlepšování procesů;metodika;plýtvání
Keywords in different language: administrative processes;method;industrial engineering;processing improvement;methodology;waste
Abstract: Tato disertační práce se zabývá výskytem plýtvání v administrativních procesech. Práce je zaměřena na odhalení plýtvání a následného zlepšení administrativních procesů. Jádrem práce je návrh metodiky podporující zefektivnění těchto procesů. Navržená metodika nahrazuje jednotlivé přístupy k problematice a poskytuje komplexní řešení. Pro efektivní využití navržené metodiky je práce doplněna elektronickou podporou EPDA a příručkou metod využitelných v administrativních procesech. Navržená metodika včetně elektronické podpory přináší nový pohled řešení problémů, které se vyskytují v administrativních procesech a to jak v oblasti teoretické tak praktické.
Abstract in different language: This doctoral thesis deals with the incidence of wasting in administrative processes. The work is focused on the reveal of the wasting and subsequent improve of the administrative processes. The core of the work is to design a methodology that supports creation of the more effective processes. The proposed methodology replaces the various approaches to the problems and provides a comprehensive solution. For effective use of the proposed methodology, the thesis is supplemented by an electronic support EPDA and manual, where all methods are described. The proposed methodology including electronic support brings a new perspective to troubleshoot issues that occur in the administrative processes in both areas theoretical and practical.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace Lucie Stastna.pdfPlný text práce9,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek skolitele Stastna.pdfPosudek vedoucího práce50,31 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudky Stastna.pdfPosudek oponenta práce970,53 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zapis Stastna.pdfPrůběh obhajoby práce586,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.