Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŠmíd, František
dc.date.accepted2015-11-27
dc.date.accessioned2016-03-15T09:12:13Z-
dc.date.available2011-09-01cs
dc.date.available2016-03-15T09:12:13Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-26
dc.identifier66131
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20704
dc.description.abstractPráce analyzuje návrhy, koncepce a předkládá možná řešení optimálního ukládání radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva (RAO a VJP) používané v jaderných elektrárnách v České republice z pohledu rozsáhlých mezinárodních zkušeností a vlastních rozborů. Vychází z koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR. Zpracována je v době, kdy se hledá vhodná lokalita pro umístění hlubinného úložiště. Podrobně analyzuje současné i budoucí možnosti ukládání RAO a VJP v ČR na základě výzkumných a vývojových zkušeností prováděných v ČR a v zahraničí.cs
dc.format187 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvyhořelé jaderné palivocs
dc.subjectradioaktivní odpadycs
dc.subjecthlubinné úložištěcs
dc.subjectsklady radioaktivních látek.cs
dc.titleOptimalizace technologie skladu vyhořelého jaderného palivacs
dc.title.alternativeOptimizing technology, storage of spent nuclear fuelen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis analyzes the design, concept and presents possible solutions for optimal storage of radioactive waste and spent nuclear fuel (SNF and radioactive waste) used in nuclear power plants in the Czech Republic from the perspective of extensive international experience and their own analyzes. Based on the concept of radioactive waste and spent nuclear fuel in the country. Is processed at a time when it is looking for a suitable site for a deep geological repository. It analyzes in detail the current and future options for storing spent nuclear fuel and radioactive waste in the Czech Republic on the basis of research and development experience carried out in the Czech Republic and abroad.en
dc.subject.translatedspent nuclear fuelen
dc.subject.translatedradioactive waste deep repository stores radioactive substances.en
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dizertacni prace Ing. Mgr.Smid Frantisek ZCU FS.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek skolitele Smid.pdfPosudek vedoucího práce123,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudky Smid.pdfPosudek oponenta práce357,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-zapis Smid.pdfPrůběh obhajoby práce81,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.