Název: Metabolický syndrom (obezita, hypertenze, diabetes mellitus) a možnosti jeho ovlivnění pohybovou aktivitou
Další názvy: Metabolic syndrome (obesity, hypertension, diabetes mellitus) and possibility to influence its risks by physical activity
Autoři: Hoffmann, Dušan
Vedoucí práce/školitel: Šrámková, Petra
Oponent: Valach, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2073
Klíčová slova: metabolický syndrom;lázeňská léčba;obezita;lázeňské procedury;pohybové programy
Klíčová slova v dalším jazyce: metabolic syndrome;spa treatment;obesity;spa treatments;physical programmes
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na metabolický syndrom a jeho ovlivnění pohybovou aktivitou v rámci lázeňské léčby. Teoretická část pojednává o nemocech patřících do metabolického syndromu, jako jsou například obezita, hypertenze, diabetes mellitus a infarkt myokardu. V praktické části práce jsou popsány lázeňské procedury a na základě rozhovorů s odborným lázeňským personálem navrženy pohybové programy pro pacienty léčené v Konstantinových Lázních
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor's thesis is focused on metabolic syndrome and its effect on physical activity within the spa treatment. The theoretical part deals with the diseases belonging to the metabolic syndrome such as obesity, hypertension, diabetes mellitus and myocardial infarction. In the practical part of this work are described spa treatments and excercise programs which were based on interviews with professional spa personnel for patients treated at Konstatinovy Lázně.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
HOFFMANN BP.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HOFFMANN VP.tifPosudek vedoucího práce6,17 MBTIFFZobrazit/otevřít
tif(1).HOFFMANN VP.tifPosudek oponenta práce6,17 MBTIFFZobrazit/otevřít
HOFFMANN.tifPrůběh obhajoby práce8,37 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2073

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.