Title: Metabolický syndrom (obezita, hypertenze, diabetes mellitus) a možnosti jeho ovlivnění pohybovou aktivitou
Other Titles: Metabolic syndrome (obesity, hypertension, diabetes mellitus) and possibility to influence its risks by physical activity
Authors: Hoffmann, Dušan
Advisor: Šrámková, Petra
Referee: Valach, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2073
Keywords: metabolický syndrom;lázeňská léčba;obezita;lázeňské procedury;pohybové programy
Keywords in different language: metabolic syndrome;spa treatment;obesity;spa treatments;physical programmes
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na metabolický syndrom a jeho ovlivnění pohybovou aktivitou v rámci lázeňské léčby. Teoretická část pojednává o nemocech patřících do metabolického syndromu, jako jsou například obezita, hypertenze, diabetes mellitus a infarkt myokardu. V praktické části práce jsou popsány lázeňské procedury a na základě rozhovorů s odborným lázeňským personálem navrženy pohybové programy pro pacienty léčené v Konstantinových Lázních
Abstract in different language: Bachelor's thesis is focused on metabolic syndrome and its effect on physical activity within the spa treatment. The theoretical part deals with the diseases belonging to the metabolic syndrome such as obesity, hypertension, diabetes mellitus and myocardial infarction. In the practical part of this work are described spa treatments and excercise programs which were based on interviews with professional spa personnel for patients treated at Konstatinovy Lázně.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HOFFMANN BP.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
HOFFMANN VP.tifPosudek vedoucího práce6,17 MBTIFFView/Open
tif(1).HOFFMANN VP.tifPosudek oponenta práce6,17 MBTIFFView/Open
HOFFMANN.tifPrůběh obhajoby práce8,37 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.