Title: Kniha - Objekt
Other Titles: Book - Object
Authors: Ticháčková, Jitka
Advisor: Soukupová, Petra
Referee: Kocman, Bedřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20740
Keywords: dech;emoce;kniha;šperky;objekt;život;lidskost;tělo;člověk
Keywords in different language: breath;emotions;book;jewellery;object;life;humanity;body;human
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem dechu ve spojení se životem a k němu neodmyslitelně patřícími emocemi. Právě emoce se tedy staly hlavní spojovací nití všech elementů. Součástí práce jsou dvě autorské knihy a objekty ve formě 7 papírových šperků.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with subject matter of breathing in connection to life and inherently belonging emotions to it. Only just emotions therefore became the main connecting thread of all elements. Part of the thesis are two author books and objects in form of 7 paper jewels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tichackova.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-TICHACKOVA.pdfPosudek vedoucího práce138,67 kBAdobe PDFView/Open
oponent-TICHACKOVA.pdfPosudek oponenta práce108,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-TICHACKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce131,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.