Title: MÉ MÍSTO JE TENTO SVĚT
Other Titles: This world is my place.
Authors: Jakimiv, Vojtěch
Advisor: Beránek, Jiří
Referee: Tolar, Benedikt
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20742
Keywords: keramika;továrna;třemošná;instalace;hala;symbióza;průnik civilizace;věže;hradby;labyrint
Keywords in different language: ceramics;factory;třemošná;installation;hall;symbiosis;penetration;civilization;towers;fortification;labyrinth
Abstract: Ve své hlavní kvintesenci mne šlo vždy o určitou symbiosu světa lidské říše a světa mimo, nebo lépe zdánlivě mimo jeho dění. Zprvu jsem se stále otíral o momenty průniků urbanismu měst do přírodní krajiny, nebo opačně, průniků živých organismů do vykonstruovaných umělostí, přičemž mi šlo hlavně o to, zviditelnit proces, který se odehrává mezi nimi. S touto ideou jsem se postupně dostal až do míst zkrachovalé keramické fabriky, kde na mne tato skutečnost zapůsobila nejvíce. Strhla mou fyzickou přítomnost a využila moji životní sílu k upozornění na existenci, která je stálá, která ani po jejím rozpadu, odvržení nebo zneplatnění neztratí své místo. Zaniká, vzrůstá, mění tvář a v každém okamžiku je tělesem minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Nikdy se neztratí.
Abstract in different language: In its very essence, I have always strived for a symbiosis of the human world with the world that is beyond, or better seemingly beyond its actions. Initially, I brushed all over again against the instances of penetration of the urban into the lanscape, or inversely against the instances of the living organisms' penetration into the fabricated artificials. My aim was to make visible the process that is played out between them. With this idea I came to the area of a bankrupt ceramic factory, where I was heavily struck by this reality. It carried away my physical presence and made use of my vital strength to highlight the existence that is permanent and cannot lose its place not even when decomposed, rejected or invalidated. The reality decreases, grows and changes, being in every moment object of the past, presence and future. It never vanishes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bca. prace - Vojtech Jakimiv.pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-JAKIMIV.pdfPosudek vedoucího práce146,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-JAKIMIV.pdfPosudek oponenta práce115,43 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-JAKIMIV.pdfPrůběh obhajoby práce120,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.