Title: Má mysl jako stěhovaví ptáci
Other Titles: My mind is like migratory birds
Authors: Kubíček, Jan
Advisor: Tolar, Benedikt
Referee: Beránek, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20744
Keywords: mechanismus;pohyb;voda;prostor
Keywords in different language: mechanism;motion;water;space
Abstract: Cílem mé práce je dobře řemeslně zpracovaná železná plastika, která zapadá do prostoru, pro který byla navržena. Tím je stará opuštěná továrna v plzni. Společně s továrnou se ještě v areálu nachází opuštěná nemocnice, která dříve sloužila jako kasárna. Budova je téměř prázdná, nachází se v ní však ještě fragmenty z dob, kdy byla v provozu, jako například lyžiny, po kterých jeřáby převážely materiál, nebo velké dřevěné schodiště uprostřed haly stoupající do druhého patra, které ale bylo už dávno rozebráno. Socha má tento netečný prostor "oživit" svým pohybem, který nastává teprve až tehdy, kdy se vodní nádrž začne plnit vodou, tedy je zapotřebí deště. Z děrávé střechy je voda sváděna v co nějvětším množství do nádrže, která částečně upouští vodu ven a tím mění svojí hmotnost, takže dochází k pohybu nahoru a dolu. Voda sama má mimo praktického účelu i symbolický. Další důležitou vlastností je hluk, který při pohybu vydává. Jeho účelem je nabourat rovnováhu, která je rozprostřena po celém areálu a je rovněž jediným vodítkem pro zvídavého diváka k nalezení plastiky. Svým tvarem připomíná mrtvého pavouka na zádech, který mi přišel pro daný prostor vhodný.
Abstract in different language: The goal of my work is iron sculpture which is perfectly workmanship and fits into the space which it was designed for. Designated place is an old abandoned factory in Pilsen. Factory is located on the premises of an abandoned hospital, which formerly served as a barracksThe building is nearly empty, anyway they are still fragments from days it used to be in operation, such as rails with the cranes for transporting material or a large wooden staircase in the middle of the hall rising to the second floor, but that was long time ago dismantled. The location of the statue has abandoned this area "brighten up" their movement, but it comes only when it starts to rain and water reservoir begins to fill with water Rain water from a leaky roof brings into the tank, which partially waived the water and thereby changing their weight, so there is a movement up and down. Purpose of water is not only practical but also symbolic. Another important feature is the noise that gives the water during movement. The purpose of the noise is break balance that is in the whole area, and is also the only guide for curious viewers to be able to find the statue. The shape of my sculptures resembles a dead spider lying on his back. This shape deemed appropriate for the specified area location of my sculptures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2015 - Jan Kubicek.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-KUBICEK.pdfPosudek vedoucího práce126,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-KUBICEK.pdfPosudek oponenta práce130,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-KUBICEK.pdfPrůběh obhajoby práce100,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.