Title: Má mysl je jako stěhovaví ptáci
Other Titles: My mind is like migratory birds
Authors: Šácha, Jan
Advisor: Beránek, Jiří
Referee: Tolar, Benedikt
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20746
Keywords: socha;torzo;reflexe;mezilidské vztahy;reakce.
Keywords in different language: sculpture;torso;reflection;interpersonal relationships;reaction.
Abstract: Vytvořil jsem objekt, který se skládá z jednoho ženského a dvou mužských torz, která jsou propojena s nefigurativní komponentem, a to obrazem, který zároveň plní účel nosné konstrukce pro výsledné zavěšení celého objektu. Cílem mé práce, je kriticky poukázat a reagovat na dnešní mezilidské vztahy.
Abstract in different language: I have created an object that composes from one female and two male torsoes which are connected with a non-figurative component - a picture frame that simulatenously serves as a supporting construction for the final suspended intallation. My work aims to critically refer and react to the contemporary interpersonal relationships.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_JanSacha.pdfPlný text práce16,36 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SACHA.pdfPosudek vedoucího práce151,14 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SACHA.pdfPosudek oponenta práce131 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-SACHA.pdfPrůběh obhajoby práce122,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.