Title: Mé místo je tento svět
Other Titles: This world is my place
Authors: Šustr, Aleš
Advisor: Beránek, Jiří
Referee: Tolar, Benedikt
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20747
Keywords: dřevo;krychle;vnitřní prostor;konstrukce;minimalismus;spojení;uzavření
Keywords in different language: wood;cube;inner-space;construction;minimalism;connection;closure
Abstract: Výsledkem práce je rozměrná nefigurální plastika umístitelná do veřejného prostoru. Základní myšlenkou je práce s trojrozměrným prostorem a divákovou fantazií. jedná se o krychli vytvořenou z masivních hranolů osazenou pohyblivými stěnami - na bocích i prostoru uvnitř krychle. Socha umožňuje svoji vlastní transformaci a vstup pozorovatele do jejího vnitřního prostoru. Dílo se vyznačuje strohým, geometrickým provedením.
Abstract in different language: My work is a larger-sized sculpture, that can be set i a public place. The essencial idea of this creation is working with the three-dimensional space and with an viewer's imagination. It's form is a cube made by wooden beams, which is fitted with moveable sides around and inside, too. It offers visiting this inner-space for a spectator. The work is defined by straight lines and geometrical appearance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp-sustr.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SUSTR.pdfPosudek vedoucího práce149,82 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SUSTR.pdfPosudek oponenta práce126,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-SUSTR.pdfPrůběh obhajoby práce113,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.