Title: Symbolika v malířské tvorbě, historická či postmoderní
Other Titles: Historical or postmodern symbolism in the art of painting
Authors: Tupý, Vojtěch
Advisor: Ogoun, Aleš
Referee: Jirků, Boris
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20754
Keywords: malba;symbolika;postmodernismus;figura;barva
Keywords in different language: painting;symbolism;postmodernism;figure;colour
Abstract: Cyklus 10-ti obrazů používající jako nosné sdělení historickou či postmoderní symboliku. Práce se skládá z deseti velkoformátových figurálních obrazů vyznačující se převážně svou strhující barevností. Společným znakem všech obrazů mimo zářivé barevnosti je lidská figura, která je vyobrazena v určitém emočním okamžiku který dává celému cyklu smysl.
Abstract in different language: Cycle of paintings which is taking isnpiration from historical or postmodern symbolism. The work consists of ten large-format figurative paintings. All the paintngs are characterized mainly by their spellbinding colors. A common feature of all the images apart from vibrant colors is the human figure. The figure is depicted in a certain emotional moment which gives a sense to the entire cycle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Vojtech Tupy.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-TUPY.pdfPosudek vedoucího práce132,59 kBAdobe PDFView/Open
oponent-TUPY.pdfPosudek oponenta práce120,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-TUPY.pdfPrůběh obhajoby práce113,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.